Báo giá in phong bì

Chi phí in phong bì thay đổi vì nhiều yếu tố bao gồm chất liệu in, số lượng in, gia công,…. Để nhận báo giá chính xác và có lợi nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với In ấn AZ qua hotline “0984.606.605/ 02436.950.888”.

Các loại phong bì khác:

Chi phí in phong bì A6

BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A6 – KÍCH THƯỚC 12X22CM – 80GSM
Số lượngIn 1 màuIn 2 màuIn 3 màuIn 4 màu
500 chiếc1.300 đ/chiếc1.730 đ/chiếc2.160 đ/chiếc2.590 đ/chiếc
1.000 chiếc825 đ/chiếc1.040 đ/chiếc1.257 đ/chiếc1.473 đ/chiếc
2.000 chiếc610 đ/chiếc720 đ/chiếc830 đ/chiếc940 đ/chiếc
3.000 chiếc557 đ/chiếc637 đ/chiếc717 đ/chiếc797 đ/chiếc
4.000 chiếc520 đ/chiếc585 đ/chiếc650 đ/chiếc716 đ/chiếc
5.000 chiếc506 đ/chiếc563 đ/chiếc619 đ/chiếc675 đ/chiếc
6.000 chiếc490 đ/chiếc540 đ/chiếc590 đ/chiếc640 đ/chiếc
7.000 chiếc485 đ/chiếc530 đ/chiếc577 đ/chiếc623 đ/chiếc
8.000 chiếc476 đ/chiếc518 đ/chiếc560 đ/chiếc604 đ/chiếc
9.000 chiếc473 đ/chiếc513 đ/chiếc553 đ/chiếc593 đ/chiếc
10.000 chiếc467 đ/chiếc505 đ/chiếc543 đ/chiếc580 đ/chiếc
BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A6 – KÍCH THƯỚC 12X22CM – 100GSM
Số lượngIn 1 màuIn 2 màuIn 3 màuIn 4 màu
500 chiếc1.375 đ/chiếc1.807 đ/chiếc2.239 đ/chiếc2.670 đ/chiếc
1.000 chiếc890 đ/chiếc1.105 đ/chiếc1.320 đ/chiếc1.540 đ/chiếc
2.000 chiếc670 đ/chiếc780 đ/chiếc890 đ/chiếc999 đ/chiếc
3.000 chiếc614 đ/chiếc695 đ/chiếc775 đ/chiếc855 đ/chiếc
4.000 chiếc577 đ/chiếc642 đ/chiếc707 đ/chiếc772 đ/chiếc
5.000 chiếc563 đ/chiếc619 đ/chiếc675 đ/chiếc730 đ/chiếc
6.000 chiếc546 đ/chiếc596 đ/chiếc647 đ/chiếc697 đ/chiếc
7.000 chiếc540 đ/chiếc586 đ/chiếc632 đ/chiếc678 đ/chiếc
8.000 chiếc530 đ/chiếc574 đ/chiếc616 đ/chiếc659 đ/chiếc
9.000 chiếc528 đ/chiếc568 đ/chiếc608 đ/chiếc650 đ/chiếc
10.000 chiếc522 đ/chiếc560 đ/chiếc598 đ/chiếc636 đ/chiếc
BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A6 – KÍCH THƯỚC 12X22CM – 140GSM
Số lượngIn 1 màuIn 2 màuIn 3 màuIn 4 màu
500 chiếc1.450 đ/chiếc1.880 đ/chiếc2.310 đ/chiếc2.740 đ/chiếc
1.000 chiếc950 đ/chiếc1.165 đ/chiếc1.385 đ/chiếc1.600 đ/chiếc
2.000 chiếc725 đ/chiếc835 đ/chiếc945 đ/chiếc1.050 đ/chiếc
3.000 chiếc670 đ/chiếc750 đ/chiếc830 đ/chiếc910 đ/chiếc
4.000 chiếc632 đ/chiếc698 đ/chiếc763 đ/chiếc828 đ/chiếc
5.000 chiếc618 đ/chiếc674 đ/chiếc730 đ/chiếc785 đ/chiếc
6.000 chiếc600 đ/chiếc650 đ/chiếc700 đ/chiếc750 đ/chiếc
7.000 chiếc595 đ/chiếc640 đ/chiếc687 đ/chiếc730 đ/chiếc
8.000 chiếc585 đ/chiếc628 đ/chiếc670 đ/chiếc713 đ/chiếc
9.000 chiếc582 đ/chiếc622 đ/chiếc663 đ/chiếc703 đ/chiếc
10.000 chiếc576 đ/chiếc614 đ/chiếc652 đ/chiếc690 đ/chiếc

Chi phí in phong bì A5

BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A5 – KÍCH THƯỚC 16x23CM – 100GSM
Số lượngIn 1 màuIn 2 màuIn 3 màuIn 4 màu
500 chiếc1.564 đ/chiếc1.990 đ/chiếc2.420 đ/chiếc2.860 đ/chiếc
1.000 chiếc1.060 đ/chiếc1.280 đ/chiếc1.490 đ/chiếc1.710 đ/chiếc
2.000 chiếc830 đ/chiếc940 đ/chiếc1.050 đ/chiếc1.160 đ/chiếc
3.000 chiếc770 đ/chiếc850 đ/chiếc930 đ/chiếc1.000 đ/chiếc
4.000 chiếc730 đ/chiếc795 đ/chiếc860 đ/chiếc925 đ/chiếc
5.000 chiếc716 đ/chiếc770 đ/chiếc825 đ/chiếc884 đ/chiếc
6.000 chiếc699 đ/chiếc749 đ/chiếc799 đ/chiếc849 đ/chiếc
7.000 chiếc692 đ/chiếc738 đ/chiếc784 đ/chiếc830 đ/chiếc
8.000 chiếc682 đ/chiếc725 đ/chiếc768 đ/chiếc810 đ/chiếc
9.000 chiếc679 đ/chiếc719 đ/chiếc759 đ/chiếc800 đ/chiếc
10.000 chiếc670 đ/chiếc710 đ/chiếc750 đ/chiếc787 đ/chiếc
BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A5 – KÍCH THƯỚC 16x23CM – 120GSM
Số lượngIn 1 màuIn 2 màuIn 3 màuIn 4 màu
500 chiếc1.675 đ/chiếc1.2.100 đ/chiếc2.540 đ/chiếc2.970 đ/chiếc
1.000 chiếc1.160 đ/chiếc1.375 đ/chiếc1.590 đ/chiếc1.800 đ/chiếc
2.000 chiếc918 đ/chiếc1.020 đ/chiếc1.130 đ/chiếc1.245 đ/chiếc
3.000 chiếc856 đ/chiếc936 đ/chiếc1.010 đ/chiếc1.090 đ/chiếc
4.000 chiếc815 đ/chiếc880 đ/chiếc945 đ/chiếc1.010 đ/chiếc
5.000 chiếc798 đ/chiếc855 đ/chiếc910 đ/chiếc967 đ/chiếc
6.000 chiếc780 đ/chiếc830 đ/chiếc880 đ/chiếc930 đ/chiếc
7.000 chiếc774 đ/chiếc820 đ/chiếc865 đ/chiếc910 đ/chiếc
8.000 chiếc764 đ/chiếc805 đ/chiếc850 đ/chiếc890 đ/chiếc
9.000 chiếc760 đ/chiếc800 đ/chiếc840 đ/chiếc880 đ/chiếc
10.000 chiếc850 đ/chiếc790 đ/chiếc830 đ/chiếc868 đ/chiếc
BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A5 – KÍCH THƯỚC 16x23CM – 140GSM
Số lượngIn 1 màuIn 2 màuIn 3 màuIn 4 màu
500 chiếc1.800 đ/chiếc2.230 đ/chiếc2.660 đ/chiếc3.100 đ/chiếc
1.000 chiếc1.270 đ/chiếc1.485 đ/chiếc1.700 đ/chiếc1.915 đ/chiếc
2.000 chiếc1.010 đ/chiếc1.128 đ/chiếc1.238 đ/chiếc1.348 đ/chiếc
3.000 chiếc950 đ/chiếc1.030 đ/chiếc1.110 đ/chiếc1.190 đ/chiếc
4.000 chiếc910 đ/chiếc975 đ/chiếc1.040 đ/chiếc1.100 đ/chiếc
5.000 chiếc893 đ/chiếc950 đ/chiếc1.000 đ/chiếc1.060 đ/chiếc
6.000 chiếc875 đ/chiếc925 đ/chiếc975 đ/chiếc1.025 đ/chiếc
7.000 chiếc867 đ/chiếc913 đ/chiếc960 đ/chiếc1.000 đ/chiếc
8.000 chiếc857 đ/chiếc900 đ/chiếc940 đ/chiếc985 đ/chiếc
9.000 chiếc853 đ/chiếc893 đ/chiếc934 đ/chiếc975 đ/chiếc
10.000 chiếc845 đ/chiếc885 đ/chiếc923 đ/chiếc960 đ/chiếc

Chi phí in phong bì A4

BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A4 – KÍCH THƯỚC 25x34CM – 120GSM
Số lượngIn 1 màuIn 2 màuIn 3 màuIn 4 màu
500 chiếc2.140 đ/chiếc2.575 đ/chiếc3.000 đ/chiếc3.440 đ/chiếc
1.000 chiếc1.670 đ/chiếc1.885 đ/chiếc2.100 đ/chiếc2.315 đ/chiếc
2.000 chiếc1.468 đ/chiếc1.595 đ/chiếc1.728 đ/chiếc1.859 đ/chiếc
3.000 chiếc1.400 đ/chiếc1.500 đ/chiếc1.600 đ/chiếc1.700 đ/chiếc
4.000 chiếc1.365 đ/chiếc1.450 đ/chiếc1.635 đ/chiếc1.620 đ/chiếc
5.000 chiếc1.340 đ/chiếc1.420 đ/chiếc1.495 đ/chiếc1.575 đ/chiếc
6.000 chiếc1.330 đ/chiếc1.400 đ/chiếc1.470 đ/chiếc1.540 đ/chiếc
7.000 chiếc1.320 đ/chiếc1.385 đ/chiếc1.450 đ/chiếc1.520 đ/chiếc
8.000 chiếc1.315 đ/chiếc1.375 đ/chiếc1.440 đ/chiếc1.500 đ/chiếc
9.000 chiếc1.305 đ/chiếc1.368 đ/chiếc1.430 đ/chiếc1.490 đ/chiếc
10.000 chiếc1.300 đ/chiếc1.360 đ/chiếc1.420 đ/chiếc1.480 đ/chiếc
BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A4 – KÍCH THƯỚC 25x34CM – 140GSM
Số lượngIn 1 màuIn 2 màuIn 3 màuIn 4 màu
500 chiếc2.363 đ/chiếc2.795 đ/chiếc3.225 đ/chiếc3.660 đ/chiếc
1.000 chiếc1.870 đ/chiếc2.085 đ/chiếc2.300 đ/chiếc2.518 đ/chiếc
2.000 chiếc1.660 đ/chiếc1.789 đ/chiếc1.920 đ/chiếc2.050 đ/chiếc
3.000 chiếc1.588 đ/chiếc1.688 đ/chiếc1.788 đ/chiếc1.889 đ/chiếc
4.000 chiếc1.550 đ/chiếc1.635 đ/chiếc1.723 đ/chiếc1.808 đ/chiếc
5.000 chiếc1.530 đ/chiếc1.607 đ/chiếc1.683 đ/chiếc1.760 đ/chiếc
6.000 chiếc1.516 đ/chiếc1.586 đ/chiếc1.657 đ/chiếc1.727 đ/chiếc
7.000 chiếc1.506 đ/chiếc1.572 đ/chiếc1.638 đ/chiếc1.700 đ/chiếc
8.000 chiếc1.498 đ/chiếc1.560 đ/chiếc1.624 đ/chiếc1.687 đ/chiếc
9.000 chiếc1.490 đ/chiếc1.550 đ/chiếc1.613 đ/chiếc1.674 đ/chiếc
10.000 chiếc1.487 đ/chiếc1.546 đ/chiếc1.605 đ/chiếc1.663 đ/chiếc
BẢNG BÁO GIÁ IN PHONG BÌ A4 – KÍCH THƯỚC 25x34CM – 200GSM
Số lượngIn 1 màuIn 2 màuIn 3 màuIn 4 màu
500 chiếc2.954 đ/chiếc3.3385 đ/chiếc3.3818 đ/chiếc4.250 đ/chiếc
1.000 chiếc2.410 đ/chiếc2.628 đ/chiếc2.844 đ/chiếc3.060 đ/chiếc
2.000 chiếc2.177 đ/chiếc2.305 đ/chiếc2.435 đ/chiếc2.565 đ/chiếc
3.000 chiếc2.097 đ/chiếc2.197 đ/chiếc2.297 đ/chiếc2.397 đ/chiếc
4.000 chiếc2.057 đ/chiếc2.142 đ/chiếc2.228 đ/chiếc2.313 đ/chiếc
5.000 chiếc2.033 đ/chiếc2.109 đ/chiếc2.186 đ/chiếc2.262 đ/chiếc
6.000 chiếc2.017 đ/chiếc2.087 đ/chiếc2.158 đ/chiếc2.228 đ/chiếc
7.000 chiếc2.005 đ/chiếc2.072 đ/chiếc2.138 đ/chiếc2.200 đ/chiếc
8.000 chiếc1.997 đ/chiếc2.060 đ/chiếc2.123 đ/chiếc2.186 đ/chiếc
9.000 chiếc1.990 đ/chiếc2.050 đ/chiếc2.110 đ/chiếc2.170 đ/chiếc
10.000 chiếc1.985 đ/chiếc2.040 đ/chiếc2.100 đ/chiếc2.160 đ/chiếc

Cam kết và lưu ý của AZ về dịch vụ in phong bì

  • Thiết kế miễn phí 100% theo ý tưởng của quý khách.
  • Công nghệ: In offset siêu nét
  • Gia công hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.
  • Không thu tiền đến khi quý khách nhận được sản phẩm.
  • Miễn phí giao hàng với các đơn hàng trong nội thành Hà Nội.
  • Bảng giá trên chưa bao gồm VAT và phí gia công sản phẩm.
  • Chi phí in sẽ thay đổi khi kích thước, chất liệu in thay đổi.

Những thông tin cơ bản về bì thư

Bì thư trong quá khứ và hiện tại

Vừa rồi In ấn AZ đã chia sẻ đến bạn bảng giá in phong bì của công ty chúng tôi, và ngay sau đây là những thông tin về bì thư trong quá khứ và hiện tại. Bì thư đầu tiên được xuất hiện cách đây khoảng 3500 năm đến 3200 năm trước công nguyên. Thời đó, bì thư được làm từ đất sét và được phát hiện bởi Jacques de Morgan năm 1901 và Roland de Mecquenem năm 1907. Bì thư giấy được phát triển ở đất nước phát minh ra giấy – Trung Quốc – ở thế kỷ 2 trước công nguyên.

Bì thư giấy thường được dùng để đựng quà hoặc tặng tiền. Năm 1845 là năm đánh dấu sự phát triển của bì thư được sản xuất bằng máy. Những sản phẩm bì thư này không hề có hình dạng giống những chiếc bì thư ngày nay mà nó có dạng hình thoi, hình kim cương được cắt tỉa tỉ mỉ trước khi gấp nếp và tạo thành bì thư. Những cạnh của bì thư được dán bằng một chất có tính kết dính, cách bố trí đối xứng giúp bì thư được dán lại bởi một con dấu sáp ở nắp trên cùng.

Mẫu tiêu đề thư đơn giản được in tại In ấn AZ

Ngày nay, bì thư được thiết kế đẹp mắt và hiện đại hơn trước rất nhiều

Bì thư hiện tại được làm từ decal giấy, decal nhựa và phổ biến nhất là hình thoi, hình vắt chéo cánh tay và hình con diều. In bì thư từ giấy A4 cũng được in từ chất liệu và hình dáng như vậy. Những hình dạng kia giúp cân bằng cấu trúc bì thư.

Ngày nay, bì thư đã trở thành biểu tượng cho nhiều phần mềm tin nhắn trong điện thoại và tin nhắn trên máy tính và in bì thư từ giấy A4 trở thành 1 tiêu chuẩn của bì thư hiện đại.

Các loại bì thư phổ biến 

Phong bì thư cửa sổ

Bì thư cửa sổ thường được dùng để đựng hóa đơn, nó có một lỗ cắt ở phía trước giúp người nhận xem được giấy tờ bên trong. Tài liệu bên trong thì được sắp xếp sao cho bì thư không cần viết địa chỉ.

Phong bì thư cửa sổBì thư cửa sổ

Phong bì thư bảo mật

Bì thư bảo mật có đặc điểm là chống giả mạo. Bì thư này được dùng cho các tài liệu và sản phẩm có giá trị cao hay có các thủ tục pháp lý. Một số mẫu bì thư bảo mật còn được in hoa văn khiến việc đọc nội dung khó khăn hơn.

in phong bì công ty

Bì thư bảo mật

Phong bì thư bưu phẩm

Bì thư bưu phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau để đựng tài liệu. Những bì thư này có lỗ mở ở đầu và nắp được dán bằng keo dính không tách được. Bì thư bưu phẩm được in từ các chất liệu như vải không dệt, bìa giấy, tấm sợi thủy tinh…

in phong bì giá rẻ

Bì thư bưu phẩm

Qua những gì In ấn AZ chia sẻ về phong bì thư và các bảng giá in phong bì của công ty chúng tôi, hy vọng chúng sẽ có ích với công việc của bạn. Hãy đến với In ấn AZ để được cung cấp dịch vụ in ấn chuyên nghiệp nhất nếu bạn đang có nhu cầu in phong bì thư cũng như các ấn phẩm văn phòng khác. Đồng thời liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0984.606.605 nếu bạn còn bất cứ thắc mắc gì, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh nhất!

Nguồnhttps://inanaz.com.vn/

Để nhận được tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành tại in ấn AZ. Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần inanaz

Xưởng sản xuất: Lô D10-8 Cụm làng nghề Triều Khúc (Ngõ 300 Nguyễn Xiển), Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 69 Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ( Cách cầu ngã tư sở 50m)

Hotline: 0984.606.605 - 02436.950.888

Website: inanaz.com.vn

Chia sẻ:

Dịch vụ in ấn chuyên nghiệp

Làm hài lòng nhũng khách hàng khó tính nhất

danh thiep phai duoc in bang loai giay cao cap nhat

Giá tiết kiệm - In nhanh lấy ngay

Chỉ từ 24.000đ/hộp

In phong bì giá rẻ tại Hà Nội

Kích thước A4, A5, A6

Chỉ từ 467đ/ chiếc

In kẹp file giá rẻ tại Hà Nội

Giá tốt - Theo khuôn chuẩn

Chỉ từ 2.450đ/ cái

In tiêu đề thư giá rẻ tại Hà Nội

1 tờ cũng in - Có thể lấy ngay

Chỉ từ 235đ/ tờ

In hóa đơn bán lẻ giá rẻ tại Hà Nội

1 liên, 2 liên, 3 liên - Đóng số nhảy

Chỉ từ 4.100đ/ cuốn

Tem bảo hành

Nhận in số lượng ít

Chỉ từ 65đ/ tem

In tem vỡ giá rẻ lấy ngay tại Hà Nội

Màu sáng, độ bền và bảo mật cao

Chỉ từ 65đ/ tem

In sticker dán giá rẻ tại Hà Nội

Tem nhãn, logo in nhanh lấy liền

Chỉ từ 270đ/tem

In tem nhãn dán sản phẩm giá rẻ tại Hà Nội

Giải pháp cho bao bì số lượng ít

Chỉ từ 150đ/nhãn

In tem bảo hành Hologram 7 màu

Tem cao cấp nhất - Chống giả cao

Chỉ từ 75đ/ tem

In tem bạc giá rẻ tại Hà Nội

Độ bền cao - Chống chịu tốt

Chỉ từ 550đ/ tem

In tem niêm phong giá rẻ

In nhanh lấy liền - In số lượng ít

Chỉ từ 140đ/ tem

In tem phụ giá rẻ tại Hà Nội

In sắc nét - Đa dạng chất liệu

Chỉ từ 150đ/ nhãn

In tem tổ ong

Khó làm giả và sao chép

In tờ rơi quảng cáo giá rẻ tại Hà Nội

1 tờ cũng in - In nhanh lấy liền

Chỉ từ 172đ/ tờ

In tờ gấp giá rẻ tại Hà Nội

Có thể lấy ngay - Loại giấy đa dạng

Chỉ từ 300đ/ tờ

In profile hồ sơ năng lực giá rẻ tại Hà Nội

Giá tiết kiệm - In số lượng ít

Chỉ từ 3.800đ/ cuốn

Dịch vụ in poster quảng cáo theo yêu cầu tại Hà Nội

Công nghệ in cực nét

Giá chỉ từ 2.370đ/tờ

In catalogue A4, A5 giá rẻ tại Hà Nội

In ghép - Giá siêu rẻ

Chỉ từ 3.000đ/ cuốn

In túi giấy giá rẻ tại Hà Nội

In số lượng ít theo yêu cầu

Chỉ từ 2.850đ/ Túi

In hộp giấy giá rẻ tại Hà Nội

Chất liệu lựa chọn đa dạng

Chỉ từ 1.430đ/ hộp

In hộp carton

Carton dày bồi sóng E

Chỉ từ 2.640đ/ hộp

In hộp cứng cao cấp tại Hà Nội

Sang trọng, tinh tế và độc đáo

Chỉ từ 9.800đ/ hộp

In mác treo quần áo giá rẻ tại Hà Nội

Đa dạng kích thước mẫu mã

Chỉ từ 140đ/ Cái

In lịch Tết độc quyền theo yêu cầu tại Hà Nội

Thiết kế đẹp, in sắc nét

Lịch treo tường, lịch để bàn độc quyền

Dịch vụ in phiếu bảo hành, in thẻ bảo hành giá rẻ tại Hà Nội

Đơn hoặc gấp đôi - In nhanh lấy liền

Chỉ từ 260đ/ Phiếu

In sổ bảo hành giá rẻ theo yêu cầu tại Hà Nội

In ghép - Giá siêu rẻ

Chỉ từ 13.000đ/ cuốn

In card nhựa, thẻ nhựa giá rẻ tại Hà Nội

Xé không rách - Không thấm nước

Chỉ từ 350.000đ/ hộp

Dịch vụ in bao lì xì Tết theo yêu cầu giá rẻ tại Hà Nội

Đa dạng kích thước mẫu mã đẹp

Chỉ từ 430đ/chiếc

In thẻ liệu trình spa, thẻ dịch vụ spa giá rẻ theo yêu cầu tại Hà Nội

Có thể lấy ngay - Loại giấy đa dạng

Chỉ từ 130đ/tấm

In card visit giấy mỹ thuật giá rẻ tại Hà Nội

In nhanh lấy liền - Loại giấy cao cấp

Chỉ từ 170.000đ/ hộp